Infrastruktura i Środowisko. Narodowa Strategia Spójności. Uniwersytet Gdański Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt budowy budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego O projekcie

O projekcie

Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” w całości jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XIII, Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego oraz budżetu państwa.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-011/08-00 z dnia 01.07.2009r.

W ramach projektu powstaną trzy nowoczesne budynki wydziałowe o łącznej powierzchni ok. 52 000 m2, w których dzięki zastosowaniu najnowszych technologii kształcić się będą wysokiej klasy specjaliści ww. kierunków ścisłych.

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m2. Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, w tym m.in. dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, laboratoria i pracownie specjalistyczne, a część powierzchni będzie wykorzystana na szklarnie i woliery dla ptaków. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

 

Budynki Wydziału Chemii to dwa obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia oraz ochrona środowiska. Powierzchnia całkowita budynków Wydziału Chemii to ok. 18.000 m2oraz ok. 11.000 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej.

Termin zakończenia projektu: IV kw. 2015r.

Wartość projektu: 239 920 379,28 zł

Dofinansowanie: 231 488 456,37 zł, co stanowi 100 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych

Instytucja Wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ostatnio modyfikowane: 17.02.2016